Č. p. 44

ům významné libocké osobnosti Josefa Rumprechta *29. 1. 1855 † 9.4.1916 , mistra zednického řemesla, později stavitele a libockého starosty v letech 1896 - 1902. Roku 1840 je zde uváděna Sumrová Magdaléna. Roku 1855 je zde již uváděn Matěj Ruprecht, krejčí, otec Josefa Ruprechta a otec Magdalény Sumrové Matěj, se svojí ženou Magdalénou rozenou Stejskalovou z Ruzyně č. 24.

Použité fotografie poskytla ze svého alba paní †Marie Šestáková, pravnučka Josefa Ruprechta a dcera libockého četníka pana Josefa Zůchy.

  

 
 

Dům stavitele a starosty Josefa Ruprechta č.p. 44.

Dům stavitele a starosty Josefa Ruprechta č.p. 44. Objekt v popředí před domem bývala stáj, která byla přestavěna na obytný dům v roce 1929 

Dům stavitele a starosty Josefa Ruprechta, pohled z kostelní věže. V pozadí je dobře patrná zeď obory.

V pozadí dům č.p. 44 stavitele a starosty Josefa Ruprechta, napravo č.p. 57.

 

 

 

Vlevo první sňatek Josefa Ruprechta a Karolíny Ambrožové 28. 4.1888. Vpravo je druhá svatba  Josefa Ruprechta s Marií Kratochvílovou dne 2. 7. 1898 u č.p.44

Skupinové foto ze svatby Josefa Ruprechta s Marií Kratochvílovou před domem správce obory ve Hvězdě dne 2.7.1898

Záznam o prvním sňatku s Karolínou Ambrožovou. Ta zemřela 26.4.1897

Záznam o druhém sňatku Josefa Ruprechta a Marií Kratochvílovou z Řep

  

Vila Čechie v ulici na Vypichu č.p. 297, postavená Josefem Ruprechtem pro jeho první ženu Karolínu Ambrožovou  a podoba vily v roce 2009.

 

 

Dcery Josefa Ruprechta a jeho první ženy Karoliny Ambrožové, Josefa a Alžběta, před vilou Čechie na Libocké

Žena  označená šipkou nad hlavou je Marie Ruprechtová, rozená Kratochvílová, s libockými ženami.

 

Řepy č.p. 29 , velkostatek Václava Kratochvíla na Ovčárně rodiště Marie Kratochvílové, druhé ženy Josefa Ruprechta. Tomuto statku se říkávalo "U vovčáků". Rybníček už zde není.

Z pohřbu Josefa Ruprechta  † 9.4.1916, pohřeb se konal 12. 4.1916

 

 

Četníci v Horní Liboci. Vpravo Josef Zůcha. Foto z 29. 8. 1926

   

Nebušice, manévry národní gardy 13.9. 1936. Josef Zůcha je vlevo.

  

Odvody branců v Ruzyní r. 1937, vlevo je Josef Zůcha

Josef Zůcha s manželkou a dcerami