Č. p. 274

ento zvláštní a krásný dům, jehož vlastníky bývali potomci šlechtického rodu Eysselt - Klimpély, měl původní číslo popisné 24, patřící do katastru Horní Liboce. To už ale není pravda. Bohužel se vše změnilo dne 25.7.2018, kdy dům kolem poledne zachvátily plameny. Protože téměř devastovanou vilu dlouho nikdo neobýval a neudržoval, je možné, že požár založili bezdomovci nebo feťáci. Vyjádření statika po likvidaci požáru bylo nemilosrdé: objekt musí být celý zbořen, aby neohrožoval provoz v Libocké ulici. Proto jeho demolice proběhla velice rychle a dnes - 9.8.2018, kdy píši tyto řádky už na místě najdete jen poslední zbytky suti.

Tato secesní vila byla postavena architektem Karlem Hübsmannem v roce 1906 pro rodinu místodržitelského sekretáře JUDr. Karla Eysselta, šlechtice z Klimpély a jeho ženu  Hedviku, rozenou rovněž Eysselt von Klimpély. Do vily se nastěhovali se svým synem Karlem. Ten se narodil 22.4.1900. Vystudoval malostranské gymnázium a obor čeština - němčina na Filozofické fakultě UK v Praze. Studium zakončil disertační prací Německé drama 90. let na českém jevišti. Přes nabídky odborné univerzitní kariéry se rozhodl pro pedagogickou činnost na středních školách. Nejprve působil v Táboře a na Slovensku v Žilině. Přes 30 let učil na gymnáziu ve Slaném (1929-1963). V databázi Národní knihovny jsem objevil tyto práce: Dějiny slánského gymnázia (vyšlo v roce 2000), Mé hradecké lásky : přednesl autor na sjezdu abiturientů a žáků gymnasia v Jindř. Hradci dne 4. srpna 1925 a Německé drama let devadesátých na českém jevišti a jeho vliv na drama české vydal vlastním nákladem r. 1926.  Organizoval též literární kroužky a kulturní pořady pro slánskou veřejnost. Zemřel 27.1.1979 v Praze. 

Nesmíme též zapomenout, že na fasádě objektu byla umístěna pamětní deska s nápisem: Dorostenec sokola v Liboci KAREL VLÁŠEK 19 16/12 44 položil život za vlast.  Podle informace od pana A. Mareše ml. přenášel letáky ze Šumavy do Prahy, a zde jej zastřelili Němci. Jaký bude osud tohoto pomníčku je ve hvězdách. Doufám, že neskončil kdesi na skládce stavební suti.

 

 

Vlaďka Tomanová mi poskytla kopie korespondenčních lístků, které psal JUDr. Karel Eysselt - Klimpély svému synovi, profesoru reálného gymnázia ve Slaném. I když se podepsal jako "Tatínek", podařilo se z domovní přihlášky zjistit základní údaje o rodině:  

JUDr. Karel Eysselt šl. z Klimpély, c.k. místodržitelský konceptní sekretář se narodil v Pelhřimově 5.6.1868 rodičům Eduardu a Justině rodem Filzigen?. Sňatek uzavřel 13.4.1896 v kostele sv. Mikuláše v Praze s Hedvikou, dcerou Bedřicha Eysselt z Klimpély a Terezie. Syn Karel se narodil 22.4.1900 a byl pokřtěn v kostele u Panny Marie Vítězné.

Historická fotografie z doby, kdy byla vila ještě novostavbou

Přibližně ze stejného místa v roce 2010. To už byla vila vybydlená a domnívám se, že zcela záměrně nasměrována do svého konce v roce 2018.

Zajímavě řešený a hezky zdobený hrázděný štít domu. Stav v roce 2010. To se dalo ještě mnohé zachránit.

 

Po odklizení suti je místečko po secesní vile připraveno pro další sklobetonovou zrůdu.

 
Zdroje:
AHMP >Soupis pražského obyvatelstva>Eysselt Karel šl. z Klimpély
NKP > autoritní záznam Karel Eysselt - Klimpély
Náš region > Liboc ztrácí tvář a bude to ještě horší
iDNES.cz > Poblíž obory Hvězda hořel opuštěný dům...