Č. p. 33

ruhlářství v dnešní Pelikánově ulici vlastnila rodina Herychových. První doložitelný záznam s uvedeným číslem domu 33 v matrikách narozených je ze dne *19.12.1775. To se zde Janu Dobrovodskému, nádeníku a jeho ženě Kateřině narodila dcera Kateřina.

První záznam se jménem Herych je  z *15.7.1787. Tehdy se zde v č.p. 33 narodil Jan; otcem byl Matěj Herych nádeník, matka Dorota. Byl nalezen i záznam o sňatku, který nám říká, že dne 17.10.1786 se v Ruzyni č.p.31- to je dnešní hospoda "Na kovárně",  oženil Matěj Herych, nádeník-22let s Dorotou Permannovou - 20let. Jejich dalšími potomky byli Kateřina *18.6.1788 a Matěj *20.4.1802 . Tady je otec uveden jako voják pluku Františka Kinského. Jedná se o 47. štýrský pěší pluk polního zbrojmistra Františka hraběte Kinského, v Praze tento pluk působil v letech 1801 - 1805. Jinak bylo sídlo pluku v Mariboru. Matěj Herych mladší (*20.4.1802) se vyučil ševcem a stal se ševcovským tovaryšem. Dne 25.11.1828 se oženil s Barborou Stehlíkovou z Horní Liboce č.p.12. Na tomto záznamu je jeho otec Matěj Herych starší uváděn již jako domkář. To znamená, že byl majitelem č.p. 33. Jeho syn Antonín *16.5.1844  se vyučil truhlářem a později, již jako mistr truhlářský, založil úspěšný podnik. Jeho následníkem se stal jeho prvorozený syn Josef *13.12.1870 . Narodil se jako nemanželský Anežce Vošklivé z Horní Liboce č.p. 19, ale Antonín se k otcovství přihlásil a Anežku Vošklivou si vzal za ženu 2.7.1872. S tou měl ještě několik dalších potomků: Antonína *8.8.1874 , ale ten záhy zemřel †8.8.1875; Annu *2.4.1881; Václava *7.4.1883 také zemřel v necelých šesti letech †28.9.1888 a Antonína *12.4.1885.

Prvorozený syn Josef *13.12.1870 se stal po otci také truhlářským mistrem a rodinný podnik dále zveleboval. Stroje byly poháněny parou, kterou také využívali  zdarma libočtí řetězokováři pro svou parní "pucovačku" - "šajrovačku" ve které se řetězy čistily a leštily. Ta stála někde na pozemku, který patřil k č.p. 33. Josef se oženil 13.7.1896 s Marií Cajthamlovou z Veleslavína č. 56 a jim se narodila tato dítka: Marie *26.12.1896 - ta však zemřela v necelých dvou letech †21.10.1898; Vlastimila * 5.2.1899, ta se provdala v Liboci za Rudolfa Krutského dne 22.3.1930 a Božena *28.3.1907, ta se provdala v Liboci za Václava Koulu z Prahy I dne 30.7.1927. Více se z matrik zjistit nedá, protože novější matriky nejsou zatím veřejně přístupné. 

Jaký byl další osud truhlárny a  rodiny Josefa Herycha jsem nezjišťoval.  Pamatuji si jen, že zřejmě po znárodnění, asi do roku 1989 zde vyrábělo hračky výrobní družstvo Igra.

 
 
 
 

Truhlářství Josefa Herycha na fotce z roku 1924

Detail z předchozí fotky, kde na nápisu je sice špatně, ale přece, čitelné příjmení Herych. Jméno by mělo být Josef, ale je to nečitelné, tak to nelze s jistotou tvrdit. 

Č. p. 33 v roce 2009. Původní stavení, jak ho vidíme na předchozích snímcích z roku 1924 bylo asi tak poloviční. Je to ta bližší část, kousek za vchodové dveře. 

Obyvatelé č.p. 33 v matrikách narozených

 

Kateřina *19.12.1775; otec Jan Dobrovodský, nádeník; matka Kateřina.

Ruzyně 31; 17.10.1786; ženich Matěj Herych, nádeník, věk 22let; nevěsta Dorota Permannová, věk 20let

Jan *15.7.1787; otec Matěj Herych nádeník, matka Dorota

Kateřina *18.6.1788; otec Matěj Herych nádeník, matka Dorota

Matěj *20.4.1802; otec Matěj Herych, voják pod Franz Khinsky; matka Dorota rozená Permannová z Ruzyně.

25.11.1828 ženich Matěj Herych, tovaryš ševcovský syn Matěje Herycha, domkáře z Liboce a matky Doroty rozené Permannové věk 25 let; nevěsta Barbora, dcera Jana Stehlíka domkáře z Horní Liboce № 12 a matky Kateřiny  rozené ??? [ na záznamu o narození syna Antonína je uvedena jako Remšová]

Antonín *16.5.1844; otec Matěj Herych, domkář syn Matěje Herycha  a matky Doroty rozené Permannové

Josef *13.12.1870; otec Herych Antonín,truhlář v Dolní Liboci č.33, syn Matěje Herycha domkáře v Dolní Liboci č.33 a Barbory, rozené Stehlíkové z Horní Liboce č. 12; matka Anežka Vošklivá, manž. dcera Matěje Vošklivého, zedníka z H. Liboce č.d. 19, matky Marie , rozené Mikešové z Řep. [Josef se narodil jako nemanželství, ale Antonin Herych prohlášením otcovství potvrdil.]

2.7.1872; Horní Liboc č. 19; ženich: Herych Antonín,truhlář v Dolní Liboci č.33, syn Matěje Herycha domkáře v Dolní Liboci č.33 a Barbory, rozené Stehlíkové z Horní Liboce č. 12, věk 28 let; Nevěsta Anežka, dcera Matěje Vošklivého, zedníka z Horní Liboce č.d. 19, matky Marie , rozené Mikešové z Řep; věk 23 let a 11 měsíců. 

Antonín *8.8.1874 - †8.8.1875; otec Herych Antonín,mistr truhlářský v Dolní Liboci č.33, syn Matěje Herycha domkáře v Dolní Liboci č.33 a Barbory, rozené Stehlíkové z Horní Liboce č. 12; matka Anežka Vošklivá, manž. dcera Matěje Vošklivého, zedníka z H. Liboce č.d. 19, matky Marie , rozené Mikešové z Řep.

Anna *2.4.1881; otec Herych Antonín,mistr truhlářský v Dolní Liboci č.33, syn Matěje Herycha domkáře v Dolní Liboci č.33 a Barbory, rozené Stehlíkové z Horní Liboce č. 12; matka Anežka Vošklivá, manž. dcera Matěje Vošklivého, zedníka z H. Liboce č.d. 19, matky Marie , rozené Mikešové z Řep.

Václav *7.4.1883 - †28.9.1888; otec Herych Antonín,mistr truhlářský v Dolní Liboci č.33, syn Matěje Herycha domkáře v Dolní Liboci č.33 a Barbory, rozené Stehlíkové z Horní Liboce č. 12; matka Anežka Vošklivá, manž. dcera Matěje Vošklivého, zedníka z H. Liboce č.d. 19, matky Marie , rozené Mikešové z Řep.

Antonín *12.4.1885; otec Herych Antonín,mistr truhlářský v Dolní Liboci č.33, syn Matěje Herycha domkáře v Dolní Liboci č.33 a Barbory, rozené Stehlíkové z Horní Liboce č. 12; matka Anežka Vošklivá, manž. dcera Matěje Vošklivého, zedníka z H. Liboce č.d. 19, matky Marie , rozené Mikešové z Řep.

13.7.1896; Dolní Liboc č. 33 a Veleslavín č. 56; ženich Herych Josef, truhlář v Dolní Liboci č. 33, syn Antonína Herycha, truhláře v Dolní Liboci č. 33 a Anežky, rozené Vošklivé z Horní Liboce č. 19; věk 25 a půl roku; nevěsta Cajthamlová Marie, bytem ve Veleslavíně č. 56, narozená v Měňanech č. 4, okres Hořovice, dcera Antonína Cajthamla, krejčího z Veleslavína č. 56 a Anny roz. Vrbové z Měňan č. 22; věk 28 a půl roku.

Marie *26.12.1896 - †21.10.1898; otec Herych Josef, truhlář v Dolní Liboci č. 33, syn Antonína Herycha, truhláře v Dolní Liboci č. 33 a Anežky, rozené Vošklivé z Horní Liboce č. 19; matka Cajthamlová Marie, bytem ve Veleslavíně č. 56, narozená v Měňanech č. 4, okres Hořovice, dcera Antonína Cajthamla, krejčího z Veleslavína č. 56 a Anny roz. Vrbové z Měňan č. 22

Vlastimila * 5.2.1899; otec Herych Josef, mistr truhlářský v Dolní Liboci č. 33, syn Antonína Herycha, truhláře v Dolní Liboci č. 33 a Anežky, rozené Vošklivé z Horní Liboce č. 19; matka Cajthamlová Marie, bytem ve Veleslavíně č. 56, narozená v Měňanech č. 4, okres Hořovice, dcera Antonína Cajthamla, krejčího z Veleslavína č. 56 a Anny roz. Vrbové z Měňan č. 22. Provdala se v Liboci za Rudolfa Krutského dne 22.3.1930 
 

Božena *28.3.1907; otec Herych Josef, mistr truhlářský v Dolní Liboci č. 33, syn Antonína Herycha, truhláře v Dolní Liboci č. 33 a Anežky, rozené Vošklivé z Horní Liboce č. 19; matka Cajthamlová Marie, bytem ve Veleslavíně č. 56, narozená v Měňanech č. 4, okres Hořovice, dcera Antonína Cajthamla, krejčího z Veleslavína č. 56 a Anny roz. Vrbové z Měňan č. 22. Provdala se v Liboci za Václava Koulu z Prahy I dne 30.7.1927.