Etický kodex

Vážení přispěvatelé do těchto stránek,

dodržujme, prosím tento Etický kodex.

Některé body jsou převzaty z Etického kodexu Syndikátu novinářů ČR
Zveřejňujte jen informace, jejichž původ je znám.
Neodchylujte se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti.
Nepřipusťte, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat.
Mějte osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály.
Nevytvářejte a neztvárňujte příspěvek nebo komentář, který by podněcoval nenávist a diskriminaci.
Pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži považujte za nejzávažnější chyby.
Při reprodukci jakéhokoli textu, obrázku, videa vždy uvádějte zdroj.
Plagiátorství je nepřípustné.
Slušnost musí být naše výsada.
Politická satira je vítána jen pokud dodržíte předešlé body kodexu.
Do příspěvků a komentářů nevkládejte odkazy na komerční stránky ani text, videa a obrázky z komerčních, propagačních a reklamních důvodů. Využívat příspěvky ke komerčním účelům není dovoleno.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *